เสาเข็มไมโครไพล์ (MicroPile)
เสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun MicroPile)
ราคาถูก มาตรฐาน มอก.

[gem_divider margin_top=”30″]

เนื่องจากปัจจุบัน เสาเข็มไมโครไพล์ และ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มที่นิยมมากในงานก่อสร้างอาคารต่างๆ หรือแม้แต่การต่อเติมบ้าน, ห้องครัว, ห้องนั่งเล่น, ศาลาชมสวน, ระเบียง, ห้องทำงานส่วนตัว หรือแม้กระทั่งสระว่ายน้ำ แต่ด้วยพื้นที่ที่จำกัด ทำให้เสาเข็มชนิดอื่นทำงานได้ลำบาก เพราะฉะนั้นเราจึงเล็งเห็นว่า เสาเข็มไมโครไพล์ น่าจะตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีที่สุด เพราะนอกจากจะสะดวกในการใช้งาน มีความสามารถไม่ต่างจากเสาเข็มชนิดอื่นแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนให้กับลูกค้าที่มีงบประมาณที่จำกัดได้เป็นอย่างมาก

[gem_divider margin_top=”50″]

ข้อมูลเบื้องต้นของเสาเข็มไมโครไพล์

[gem_divider margin_top=”30″]

เสาเข็มไมโครไพล์ คือเสาเข็มขนาดเล็กที่มีขนาดหน้าตัดเสาเข็มน้อยกว่า 25 เซนติเมตร หรือถ้าเป็น เสาเข็มสปันไมโครไพล์ ส่วนมากก็จะนิยมใช้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร ใช้กับงานโครงสร้างขนาดเล็กที่ต้องการความสามารถในการรับน้ำหนักประมาณ 20-30 ตันต่อต้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ ลดแรงสั่นสะเทือนขณะทำการตอกและ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่หน้างาน

เสาเข็มไมโครไพล์ ที่นิยมใช้กับงานตอกเสาเข็มบ้าน อาคาร จะมีลักษณะคล้ายรูปตัวไอ มีความยาว 1.5 เมตร มีทั้งขนาดหน้าตัด 18×18 ซม. และ 22×22 ซม. ซึ่งทางศัพท์ช่างจะเรียกว่า เสาเข็มไอไมโครไพล์ หรือถ้าเป็น เสาเข็มสปันไมโครไพล์ ส่วนมากก็จะนิยมใช้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร ซึ่งศัพท์ช่างที่นิยมกันนั้นจะเรียกได้หลายคำ อาทิ เสาเข็มสปัน, สปันไมโครไพล์, เข็มสปันไมโครไพล์ เป็นต้น

[gem_divider margin_top=”80″]

ยกตัวอย่างโครงสร้างภายใน เสาเข็มไอไมโครไพล์  ขนาดหน้าตัด 18×18 ซม. ภายในจะประกอบด้วยโครงสร้างเหล็กและคอนกรีต ดังนี้

[gem_icon_with_text icon_pack=”material” icon_shape=”circle” icon_size=”large” float_right=”1″ icon_material=”f384″ icon_color=”#254b7c” icon_border_color=”#254b7c” icon_background_color=”#ffffff”]

โครงสร้างเหล็ก

[gem_list type=”square” color=”1″]

 • ใช้เหล็กขนาด 9 มม. จำนวน 4 เส้น
 • ใช้ปลอกเหล็กรูปตัวไอ ขนาด 4 มม. 13 ชิ้น
 • ใช้เพลทเหล็กหนา 4 มม.

[/gem_list][/gem_icon_with_text]

[gem_icon_with_text icon_pack=”material” icon_shape=”circle” icon_size=”large” float_right=”1″ icon_material=”f383″ icon_color=”#254b7c” icon_background_color=”#ffffff” icon_border_color=”#254b7c”]

โครงสร้างคอนกรีต

[gem_list type=”square” color=”1″]

 • ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร

[/gem_list][/gem_icon_with_text]

คุณลักษณะเด่นของเสาเข็มไมโครไพล์

[gem_list type=”check-style-1″ color=”4″]

 • รับน้ำหนักได้เหมือนเสาเข็มปกติ
 • สามารถตอกได้ลึกจนถึงชั้นดินดาน และสามารถตรวจสอบได้
 • มีการทรุดตัวน้อย หรือทรุดตัวใกล้เคียงกับเสาเข็มขนาดยาวที่ตอกโดยทั่วไป
 • สามารถทำงานในพื้นที่จำกัด เพราะเราใช้ปั้นจั่นที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ
 • มีแรงสั่นสะเทือนน้อย ไม่ทำให้โครงสร้างเดิมเสียหาย

[/gem_list]

[gem_list type=”check-style-1″ color=”4″]

 • สามารถเลือกขนาดและความลึกของการตอกได้ ตามที่วิศวกรคำนวณ
 • สามารถรับน้ำหนักได้ทันทีเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ
 • สามารถตอกชิดกำแพงหรือผนังบ้านได้ โดยไม่ทำให้โครงสร้างเดิมหรืออาคารข้างเคียงแตกร้าว
 • พื้นที่หน้างานจะสะอาดกว่าใช้เสาเข็มปกติทั่วไป
 • ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง หมดปัญหากับเพื่อนบ้าน

[/gem_list]

โดยขนาดของเสาเข็มเจาะที่จะใช้นั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ค่าการรับแรงของดินบริเวณนั้น , ขนาดของอาคาร , การรับน้ำหนักของอาคาร ฯลฯ และความลึกของเสาเข็มเจาะนั้นขึ้นอยู่กับระดับชั้นดินและชั้นทรายในแต่ละพี้นที่  เราจึงจำเป็นต้องมีวิศวกรเพื่อคำนวณหาการใช้เสาเข็มเจาะที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

เรายินดีบริการให้ข้อมูลและรับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับงานเสาเข็มไมโครไพล์และเสาเข็มเจาะ และรับประเมินราคางานเสาเข็มไมโครไพล์และงานเสาเข็มเจาะโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

[gem_button position=”center” style=”outline” size=”medium” corner=”3″ border=”2″ icon_pack=”elegant” text=”ติดต่อเรา” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.powerpile66.com%2F%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b2%2F|||” text_color=”#fbba00″ hover_text_color=”#ffffff” hover_background_color=”#fbba00″ border_color=”#fbba00″ hover_border_color=”#fbba00″]

ผลงานรับตอกเสาเข็มไมโครไพล์

[gem_divider margin_top=”30″][gem_portfolio portfolio_layout=”4x” portfolio_gaps_size=”20″ portfolio_display_titles=”hover” portfolio_hover=”circular” portfolio_background_style=”gray” portfolio_pagination=”more” portfolio_items_per_page=”30″ portfolio_disable_socials=”1″ portfolios=”%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b9%8c” button_style=”outline” button_corner=”25″ button_border=”2″ button_icon_pack=”elegant” metro_max_row_height=”280″ button_text_color=”#254b7c” button_hover_background_color=”#254b7c” button_border_color=”#254b7c” button_hover_border_color=”#254b7c”]
Scroll to Top