[gem_divider margin_top=”50″]

เสาเข็มเจาะแบบแห้ง ราคาถูก คุณภาพได้มาตรฐาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 40 50 และ 60 ซม.

[gem_divider margin_top=”30″]

ในปัจจุบันนี้การใช้งานเสาเข็มเจาะในงานฐานรากนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เนื่องจากเสาเข็มเจาะนั้นตอบสนองความต้องการของวิศวกรผู้ออกแบบได้อย่างมาก และด้วยเหตุนี้เองทำให้เกิดบริษัทเสาเข็มเจาะหรือผู้รับเหมาทำเสาเข็มเจาะรายย่อยอื่นๆที่ไม่มีความรู้ หรือประสบการณ์ด้านการทำเสาเข็มเจาะอย่างเเท้จริง เกิดขึ้นมาในวงการก่อสร้างจำนวนมาก เราได้คำนึงถึงความมีมาตรฐานและความรับผิดชอบนี้ จึงได้รวมกลุ่มวิศวกรที่มีประสบการณ์และเข้าใจอย่างแท้จริงในการทำเสาเข็มเจาะ และได้ก่อตั้ง บริษัท เพาเวอร์ไพล์ จำกัด ขึ้นมา และในปัจจุบันก็ได้เป็นที่ยอมรับในวงการก่อสร้างและเสาเข็มเจาะ ว่าเราคือบริษัทผู้ทำเสาเข็มเจาะที่สามารถทำงานได้ตามคุณภาพและมาตรฐาน รวดเร็ว ราคาย่อมเยาและเป็นธรรม

โดยขนาดของเสาเข็มเจาะที่จะใช้นั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ค่าการรับแรงของดินบริเวณนั้น , ขนาดของอาคาร , การรับน้ำหนักของอาคาร ฯลฯ และความลึกของเสาเข็มเจาะนั้นขึ้นอยู่กับระดับชั้นดินและชั้นทรายในแต่ละพี้นที่ เราจึงจำเป็นต้องมีวิศวกรเพื่อคำนวณหาการใช้เสาเข็มเจาะที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

[gem_divider margin_top=”80″]
เรายินดีบริการให้ข้อมูลและรับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับงานเสาเข็มเจาะแบบแห้ง
และรับประเมินราคางานเสาเข็มไมโครไพล์และงานเสาเข็มเจาะโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
[gem_button position=”center” style=”outline” size=”medium” corner=”3″ border=”2″ icon_pack=”elegant” text=”ติดต่อเรา” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.powerpile66.com%2F%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b2%2F|||” text_color=”#fbba00″ hover_text_color=”#ffffff” hover_background_color=”#fbba00″ border_color=”#fbba00″ hover_border_color=”#fbba00″]

ผลงานรับทำเสาเข็มเจาะ

[gem_icon pack=”material” size=”medium” centered=”1″ icon_material=”f20d”][gem_divider margin_top=”30″][gem_portfolio portfolio_layout=”4x” portfolio_gaps_size=”20″ portfolio_display_titles=”hover” portfolio_hover=”circular” portfolio_background_style=”gray” portfolio_pagination=”more” portfolio_items_per_page=”16″ portfolio_disable_socials=”1″ portfolios=”%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%b0″ button_style=”outline” button_corner=”25″ button_border=”2″ button_icon_pack=”elegant” metro_max_row_height=”280″ button_text_color=”#254b7c” button_hover_background_color=”#254b7c” button_border_color=”#254b7c” button_hover_border_color=”#254b7c”]
[gem_alert_box icon_shape=”circle” icon_size=”large” button_1_size=”medium” button_1_corner=”3″ button_1_icon_pack=”elegant” icon_elegant=”e093″ icon_background_color=”#3b5998″ button_1_text=”Facebook” button_1_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpg%2FPowerPile%2Fphotos%2F%3Ftab%3Dalbums||target:%20_blank|” button_1_hover_text_color=”#3b5998″ button_1_background_color=”#3b5998″ icon_color=”#ffffff” content_text_color=”#ffffff” button_1_text_color=”#ffffff” button_1_hover_background_color=”#ffffff”]

เสาเข็มไมโครไพล์-เสาเข็มเจาะ ราคาถูก คุณภาพมาตรฐาน By Powerpile Co.,Ltd.

ท่านสามารถชมผลงานรับทำเสาเข็มเจาะทั้งหมด ของเราทั้งหมดได้อีก 1 ช่องทางที่ Facebook Fanpage
[/gem_alert_box]
Scroll to Top