วิธีการคำนวณการรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะ

ปริมาณเสาเข็มจะขึ้นอยู่กับการรับน้ำหนักทั้งหมด โดยสามารถให้ผู้ออกแบบกำหนดให้ ส่วนระยะห่างของการเจาะเสาเข็มกับผนังอาคาร หากเราต้องการเจาะเสาเข็มเจาะ ใกล้กับผนังอาคาร หรือ รั้ว ระยะห่างของเสาเข็มที่น้อยที่สุด โดยปกติแล้วหากเสามีขนาด 35 ต้องห่างอย่างน้อย 70-80 ซม. และหากเสามีขนาด 50 ต้องห่างอย่างน้อย 90-100 ซม.

ส่วนการออกแบบระยะและขนาดของเสาเข็มเจาะ ต้องมีการคำนวณจากวิศวกรหรือผู้ออกแบบที่มีความชำนาญ และต้องคำนึงถึงการรับน้ำหนักและแบบของสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ

ทั้งนี้โดยทั่วไปแล้วขนาดของเสาเข็มเจาะมาตรฐานที่มีให้บริการมี 4 ขนาดคือ เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 เซนติเมตร, เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร, เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร

 ตารางแสดงการรับน้ำหนักที่ปลอดภัยเปรียบเทียบกับขนาดของเสาเข็มเจาะ

ขนาดเสาเข็มเจาะ
(ซม.)
พื้นที่หน้าตัด
(ตร.ซม.)
เส้นรอบวงเสาเข็มเจาะ
(ซม.)
ความลึก
(เมตร)
รับนน.ปลอดภัย
(ตัน)
35 962 110 16-23 30-40
40 1,256 126 16-23 30-52
50 1,963 157 16-23 50-70
60 2,827 188 16-23 70-90